תקנון

כללי
סטודיו זלקינד הינו אתר אינטרנט (להלן: “האתר” – או – “הספק”) המוכר פתרונות תאורה בעיצוב והזמנה אישית (להלן: “המוצרים”). המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל, באמצעות מכירה מאובטחת באתר. 
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני כל המינים באופן שווה.
 • שירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה 
 • עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר ובית העסק.
 • גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 
תנאי שימוש באתר
כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המפורטים להלן, רשאי להשתתף בהליך המכירה:
 • רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם שהנו מעל גיל 18 וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל. 
 
הזמנה באתר תתקבל ותשלח עבור הגולש באם התקיימו כל התנאים הבאים : 
 • עיצוב המוצר המבוקש אושר על ידי צוות האתר.
 • המוצר ו/או רכיביו קיימים במלאי.
 • מולאו פרטי ההזמנה באופן מלא ונכון לצורך חיוב ומשלוח עבור ה”גולש” המתקשר עם החברה. 
 •  ניתן אישור למימוש העסקה ע”י חברת האשראי.
 
אבטחת מידע ופרטיות באתר:
 • אנו מודעים לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ולכן אנו נוקטים באמצעי זהירות המתקדמים ביותר עבור רכישה בטוחה. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית  PCI.
 • אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. 
 • אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים.
 • יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר. 
 
רכישה באתר:
 • בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. כן ניתנת ללקוח האפשרות לרשום פרטים זהים או נוספים למשלוח החשבונית.
 • במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע. אנו עושים שימוש במידע אך ורק למטרת ביצוע אותה פעולה והפעולות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו`). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת הפעולה (כגון לחברת האשראי). 
 • מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. 
 • במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. 
 • בסיום העסקה ואישורה ע”י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה ובה אישור על ביצוע העסקה בצירוף מספר עסקה למעקב. אישור זה יישלח לכתובת המייל אשר הזין המזמין בעת תהליך ההזמנה.
 •  ע”פ חוק רכישה במסמך חסר, כלל הפרטים שימסור הלקוח בעת הרכישה זהים לפרטים הנדרשים עפ”י סוגי המכירות המפורטות בסעיפים הקודמים, בתוספת פרט ת.ז של בעל הכרטיס הניתן בעת ההזמנה.

 

יובהר במלוא הלשון: הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועל אחריות הלקוח למלא פרטיו המדויקים בעת ביצוע ההזמנה בכל סוגי הרכישות.

 
תשלום ואספקה 
 • אמצעי תשלום: כרטיס אשראי תקף. כל כרטיסי האשראי מתקבלים באתר  חוץ ממותג דיינרס של קל. השלמת עסקה באתר הינה רק לאחר קבלת האישור מחברת הסליקה. 
 • אפשרות תשלומים  – תתאפשר פריסה לתשלומים בהתאם לגובה הרכישה ולפי הפירוט שלהלן:  
 • בקניה עד 400 ₪- לא תתאפשר פריסה לתשלומים.
 • בקניה מעל 400 ₪ ועד 800 ₪- עד 2 תשלומים ללא ריבית.
 • בקניה מעל 800 ₪ ועד 1200 ₪- עד 3 תשלומים ללא ריבית.
 • בקניה מעל 1200 ₪ ועד 1800 ₪- עד 4 תשלומים ללא ריבית.
 • בקניה מעל 1800 ₪ ועד 2200 ₪- עד 5 תשלומים ללא ריבית.
 • בקניה מעל 2200 ₪- 7 תשלומים ללא ריבית.
 • ככל שלא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי או שהתקבל סירוב מכל סוג, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה מאיתנו תוך 24 שעות מעת ביצוע ההזמנה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. 
 • יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה וקבלת אישור עסקה מחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא הוסדר האישור הנ”ל בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, נהיה זכאים לבטל את ההזמנה חד צדדית, וזאת מבלי שללקוח המתקשר עם האתר/ספק בתקנון זה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/ או השגה כנגד האתר/ספק. 
 • אספקת מוצרים – זמני האספקה משתנים ממוצר למוצר.
 • זמני אספקה יכללו ימי עסקים בלבד, ללא ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג וחג.
 • אספקת המשלוחים היא בארץ ישראל בלבד.
 • אין האתר אחראי לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינו בשליטתו, לרבות כח עליון, שביתות, עיצומים, סגרים ותקלות טכניות אחרות. 
 • אחריות למוצרים הנמכרים באתר
 
כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הנם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות.
למוצרים השונים תינתן אחריות על פי תנאי הספק ובהתאם למוצר שנרכש.
 
מדיניות החזרות
 • מוצרים אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות שלו לא ניתנות להחזרה. 
 • יחד עם זאת אנו מתחייבים לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה ולבחון   כל מקרה ועניין לגופו. 
 • החלפת או החזרת מוצר “רגיל” שאינו בהזמנה מיוחדת תתאפשר עד 14 ימים מיום הרכישה, כנגד הצגת חשבונית קניה ומותנית בכך שלא נעשה שימוש במוצר, הוא ארוז באריזתו המקורית ולא נפגם.  נוסף לאמור, יצוין כי לא יהיה ניתן להחזיר או להחליף מוצרי מראות שעל גביהן שריטות אשר נוצרו בבית הלקוח/העסק. אנשים בעלי זכאויות מיוחדות בחוק (בעלי מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש( יהיו זכאים להחזיר את המוצר בתוך 4 חודשים מיום קבלת המוצר ובלבד שהוכיחו את זכאותם.
 • במקרה בו החליט הלקוח לבטל את הזמנתו לגבי מוצר “רגיל” שהזמין ואשר לא נרכש בייצור מיוחד, וזאת שלא בגלל חריגה מזמני אספקה, פגם בייצור המוצר או אי התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שסופק בפועל, יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מגובה העסקה או 100 ₪ (הנמוך מבניהם) כקבוע בחוק והמוצר יוחזר על חשבון הלקוח. הזיכוי יבוצע בהתאם למוצרים שהוחזרו במעמד ביטול העסקה, לרבות זיכוי בגין דמי המשלוח ובכפוף לדמי ביטול הנ”ל.
 • בביטול עסקה בגין פגם בייצור המוצר או אי התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שסופק בפועל, יזוכה הלקוח זיכוי מלא
 • הודעה על ביטול או החלפה תתקבל ותאושר דרך הדוא”ל או טלפונית בלבד. 
 • במקרים של החלפת מוצר – החלפה תתאפשר רק לגבי מוצרים רגילים ולא תתאפשר במוצרים שיוצרו במיוחד ללקוח. ההחלפה תתאפשר לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו. 
 • מובהר בזאת כי האתר רשאי לבטל את העסקה במקרה של טעות בתיאור המוצר או מחירו וללקוח לא תהיה טענה או זכות תביעה בגין כך.
 
קניין רוחני
 • זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב”אתר” ובשירותיו הינם שלנו בלבד. החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש ו/או ההפצה של השמות ושל הסימנים המסחריים של האתר ובתוכנה, בפטנטים ובתכנים שיווקים של האתר ובתוכנה, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובתוכנה ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בהם.
 • הרי שכל מידע, תצוגה וכיו”ב המופיעים באתר ובתוכנה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו, משחקים שיווקים ומבצעים ייחודיים וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של “האתר”. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים בהם, אלא במתן היתר מראש ובכתב מאת החברה.
 
סמכות שיפוט 
במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט בהתאם לחוק ישראל.

SALE

10-40% OFF

 

20.5-20.6.24

חודש של הנחות על כל המוצרים שבאתר

לכבוד השקת האתר החדש שלנו

מזמינים אתכם להנות
מ10% הנחה ברכישה ראשונה

ZALKIND10 :קוד קופון

ללא כפל מבצעים והנחות   *ההנחה תקפה עד 20.10*